mat

9-håls golfbana

Banan som invigdes 2004, ligger i ett varierande landskap. Genom området rinner Kilbyån. Skog, park och vattenmiljö ger en härlig utmanande karaktär för banan.

Vi har också ett övningsområde med range, putting och chip-green samt en övningsbunker.

Läs mer på olandsbygdensgk.se

Fotbollsgolf

Banan, som invigdes 2013, ligger på egen mark i ett varierande landskap. De 18 vackert kombinerade hålen är byggda i lätt kuperad och naturskön kulturmark med hagmarker och enbackar. Skog, park och vattenmiljö ger en härlig utmanande karaktär för banan.

Fotbollsgolfbanan med 18 hål är mycket populär. Här har både VM, EM och Swedish Open spelats.

Läs mer på alundafotbollsgolf.se

mat